Föreningsstyrelsen & Gruppledare

Om SRAU

Föreningsstyrelsen & Gruppledare

 

våra kurserBli Medlem

Vad vi gör

Hur jobbar vi?

Sedan hösten 1987 har SRAU haft kurser i Mullsjö. I vårt breda kursutbud kan varje medlem välja vilken inriktning han eller hon vill arbeta med under helgen.

Värderingar och mål

SRAU arbetar utifrån värderingar och mål där varje deltagare i våra kurser och utbildningar, får en meningsfull insikt om andlig healing, personlig utveckling och mediumskap.

Du ges möjlighet att utveckla och förfina dina förmågor att innefatta andlig mognad, ansvarskännande för själva uppgiften, att arbeta seriöst och därigenom växa som medmänniska och individ.

Utbildningar

Om våra kurser

På våra kurser är grupperna uppdelade i ca 8 till 10 deltagare. Varje grupp leds av en gruppledare som är ett erfaret medium.
Vi behandlar alla anmälningar till våra kurser efter hand som de kommer in till SRAU. Ju tidigare du anmäler dig till våra kurser, desto större chans har du att komma med på ditt förstahandsval.
Under kursen håller gruppledarna olika övningar för att stärka medlemmarnas individuella utveckling och värdefull återkoppling ges.

Deltagarna kan komma att få genomföra prov som kan leda till SRAU:s certifikat i AH (Andlig Healing), B- & A-certifikat för seans- och inspirationsmedium.
Proven sker inför alla gruppledare som är erfarna medier samt alla kursdeltagare.

Som ett led i den mediala utvecklingen kan SRAU-certifierade medlemmar få hjälpa till med att arbeta som assistent i någon av grupperna.
Deltagarna uppmanas att mellan kurserna förkovra sig genom att bl. a. delta i meditations- eller mediala utvecklingscirklar.

Presentation

Föreningsstyrelsen

Styrelsen består av ledamöter som kommer från olika delar av landet. Vi planerar och bjuder in till SRAU:s vår- & höstkurser i Mullsjö.
Vi leder också föreningsmötet i Mullsjö vartannat år i anslutning till vår kurs i Andlig Healing och Personlig Utveckling.

Susanne Bilker

Ordförande

Alf Bilker

Vice ordförande

Veronica Franzén

Sekreterare

Ambil Jonsson

Kassör

Elin Hjertqvist

Webmaster

Anna Forslund

Ledamot

Erfarna

Gruppledare

Gruppledarna är erfarna medier som leder och utvecklar grupperna på SRAU:s kurser i Mullsjö. Deltagarna ges möjlighet att träna inför mindre grupper och prova inför hela kursen och tilldelar certifikat i Andlig Healing, B-certifikat i Mediumskap Seans och Mediumskap Inspiration. Våra högsta certifikat, A-certifikat, kan tilldelas i Mediumskap Seans och Mediumskap Inspiration.

Agneta Bilker

Gruppledare

Åsa Karlsson

Gruppledare

Lena Isberg

Gruppledare

Monica Runesson

Gruppledare

Signar Mukka

Gruppledare

Vill du träffa en av våra gruppledare?

Gå en av våra kurser!

Vill du träffa en av våra gruppledare?

Gå en av våra kurser!