Föreningsstyrelsen & Gruppledare

Om SRAU

Föreningsstyrelsen & Gruppledare

 

våra kurserBli Medlem

Vad vi gör

Hur jobbar vi?

Sedan hösten 1987 har SRAU haft kurser i Mullsjö. I vårt breda kursutbud kan du som medlem välja vilken inriktning du vill arbeta med under helgen.

Värderingar och Mål

SRAU arbetar utifrån värderingar och mål där varje deltagare på våra kurser får meningsfull utveckling inom Andlig Healing, Mediumskap och Andlig Personlig Utveckling.

Du ges möjlighet att utveckla och förfina dina förmågor att innefatta andlig mognad, ansvarskännande för själva uppgiften, att arbeta seriöst och därigenom växa som medmänniska och individ.

Utbildningar

Om våra kurser

På våra kurser är grupperna uppdelade i ca 8 till 10 deltagare. Varje grupp leds av en gruppledare som är ett erfaret medium.
Vi behandlar alla anmälningar till våra kurser efter hand som de kommer in till SRAU. Ju tidigare du anmäler dig och betalar kursavgiften, desto större chans har du att komma med på ditt förstahandsval.
Under kursen håller gruppledarna olika övningar för att stärka medlemmarnas individuella utveckling och värdefull återkoppling ges.

Deltagarna kan komma att få genomföra prov som kan leda till SRAU´s certifikat i AH (Andlig Healing), B- & A-certifikat för Seans- och Inspirationsmedium.
Proven sker inför alla gruppledare och kursdeltagarna.

Som ett led i den mediala utvecklingen kan SRAU-certifierade medlemmar få hjälpa till med att arbeta som assistent i någon av grupperna.
Deltagarna uppmanas att mellan kurserna delta i meditations- eller mediala utvecklingscirklar.

Presentation

Föreningsstyrelsen

Styrelsen består av ledamöter som kommer från olika delar av landet. Vi planerar och bjuder in till SRAU´s vår- & höstkurser.
Vi leder också föreningsmötet vartannat år i anslutning till vår kurs i Andlig Healing och Andlig Personlig Utveckling.

Susanne, SRAU

Susanne Bilker

Ordförande

Alf, SRAU

Alf Bilker

Vice ordförande

Veronica, SRAU

Veronica Franzén

Sekreterare

Birgitta, SRAU

Birgitta Mårdh

Kassör

Ambii, SRAU

Ambii Jonsson

Ledamot

Elin, SRAU

Elin Hjertqvist

Webmaster

PRESENTATION

Gruppledare

Gruppledarna är erfarna medier som leder och utvecklar grupperna på SRAU´s kurser i Mullsjö. 
Det är vi som bedömer och delar ut SRAU´s certifikat.

Agneta, SRAU

Agneta Bilker

Gruppledare

Lena, SRAU

Lena Isberg

Gruppledare

Boel, SRAU

Boel Sjöström

Gruppledare

Håkan, SRAU

Håkan Bülow

Gruppledare

Nicklas, SRAU

Nicklas Bilker

Gruppledare

Vill du träffa en av våra gruppledare?

Gå en av våra kurser!