SRAU

utvecklingscirkel

För att ge så många som möjligt tillfälle att kunna utvecklas medialt, har SRAU tagit fram en utvecklingscirkel med baskunskaper i andlig och medial utveckling. Denna utvecklingscirkel kommer att göra det lättare för Dig att kunna välja hur du vill vidareutvecklas på SRAU:s olika kurser i Mullsjö.

Intresserad av att delta i SRAU:s utvecklingscirkel?

För att få delta i en utvecklingscirkel behövs inget medlemskap i SRAU. Varje deltagare som visar intresse kommer att kallas till en informationsträff där kursinnehållet kommer att presenteras. Anmäler man sig att delta i utvecklingscirkeln får alla deltagare köpa en arbetsbok/pärm med kursinnehåll omfattande 10 träffar (steg 1) och därefter, om man önskar gå vidare 10 träffar (steg 2). Efter genomförd cirkel tilldelas deltagaren ett intyg från SRAU och möjlighet finns att bli medlem i SRAU och genomgå fortsatt utbildning på kurserna i Mullsjö.

Självhjälpsgrupp

En grupp som är intresserad av att starta en utvecklingscirkel för att lära sig grunderna och hämta baskunskap i andlig och medial utveckling, kan vända sig till en gruppledare som då kan fungera som resursperson till den nya självhjälpsgruppen.

Deltagarna i den nybildade gruppen kan genom resurspersonen köpa en arbetsbok med kursinnehåll omfattande 10 träffar (steg 1) och därefter 10 träffar (steg 2).
Resurspersonen och den som utses att vara sammanhållande i gruppen, överenskommer hur ofta och på vilket sätt resurspersonen ska delta i cirkelarbetet.

Kostande för resor, tid m.m, regleras dem emellan innan cirkeln startar. Resurspersonen i fråga blir den som kommer att ta det fulla ansvaret för att cirkelarbetet genomarbetas på rätt sätt. Efter genomförd cirkel tilldelas deltagaren ett intyg från SRAU och möjlighet finns att bli medlem i SRAU och genomgå fortsatt utbildning i kurserna i Mullsjö

Intresserad av att leda SRAU:s utvecklingscirkel?

För att få leda utvecklingscirkel som framtagits av SRAU, måste Du vara medlem i SRAU och deltagit minst 1 gång i Mullsjö på SRAU:s kurser. Du får också genomgå en två dagars cirkelledarutbildning. Alla som genomgår denna utbildning tilldelas en särskild cirkelledarpärm med underlag för att kunna leda SRAU:s utvecklingscirkel.

För att få delta i SRAU:s kurser i Mullsjö måste du vara medlem i föreningen.
bli medlem