HUR JOBBAR VI?

Sedan hösten 1987 har SRAU haft kurser i Mullsjö. Hotel Mullsjö är en mycket fridfull vacker plats alldeles intill Mullsjön. Här finns fina rum, god mat, grupprum, sällskaps- och samlingsrum, bastu och simbassäng. Runt hotellet finns dessutom en vacker natur med många utmärkta vandringsleder.

Om våra kurser

På våra kurser är grupperna uppdelade i cirka 8 till 10 deltagare. Varje grupp leds av ett medium som vi kallar för gruppledare. Som ett led i den mediala utvecklingen hjälper SRAU-certifierade deltagare också till med att arbeta som assistenter i de olika grupperna. I vårt breda kursutbud kan den enskilde välja vilken inriktning han eller hon vill arbeta med under helgen.

Under kurserna arbetar vi med olika övningar under överinseende av gruppledaren som hela tiden utvecklar och ger återkopplingar till deltagarna. Tyngdpunkten läggs på den individuella utvecklingen. Deltagarna uppmanas att mellan kurserna förkovra sig genom att bl. a. delta i meditations – eller mediala utvecklingscirklar.

Vi genomför träning inför gruppen och inför alla kursdeltagare. Vi genomför också prov som kan leda till certifikat i Andlig Healing, B- och A-certifikat för seans- och inspirationsmedium. Träning och prov för certifikat sker inför alla gruppledare som är erfarna medier.

Våra kurser

Värderingar och mål

SRAU arbetar utifrån värderingar och mål där varje deltagare i våra kurser och utbildningar, får en meningsfull insikt om andlig healing, personlig utveckling och mediumskap.

Du ges möjlighet att utveckla och förfina dina förmågor att innefatta andlig mognad, ansvarskännande för själva uppgiften, att arbeta seriöst och därigenom växa som medmänniska och individ.

Utvecklingscirkel / Basutbildning

SRAU startade 2012 en basutbildning i Andlig-, Medial- och Personlig Utveckling som är till för alla som vill lära sig det andliga och mediala arbetet från grunden.

Läs mer